Available languages: SA   BG   CAT   CZ   NL   FR   GE
DE   IT   LT   NO   PT   RO   ES   UK

Екипите за реагиране са международни

Навсякъде по света съществуват екипи за реагиране при инциденти в информационната сигурност, чиято цел е да помагат на потребителите да реагират на атаките към техните ИТ устройства, независимо какъв вид технологии се използват или към каква организация принадлежи потребителят. Много организации днес имат свои собствени вътрешни екипи за реагиране и са фокусирани върху инциденти от гледна точка на конкретни бизнес процеси, за да защитят своите потребители и клиенти. Правителствата по цял ​​свят създават екипи за противодействие както на масирани, така и на специализирани атаки срещу граждани, фирми и национална инфраструктура - някои от тях от решаващо значение за благосъстоянието и функционирането на обществото. Разпределените атаки за отказ от услуга (DDoS) и фишинг атаките са само два примера.

TI подкрепя тяхното успешно сътрудничество

Trusted Introducer (TI) беше създаден в Европа през 2000 г., с цел предоставяне на услуги за постигане на по-добро сътрудничество между всички подобни екипи, като по този начин се увеличава общата сигурност, заради по-бързите реакции към реални атаки и нови заплахи. TI поддържа високо ниво на доверие чрез предоставяне на допълнителни специализирани услуги за всички екипи за реагиране при инциденти в информационната сигурност. Освен това TI поддържа база данни за тези екипи и осигурява актуален преглед на демонстрираното им ниво на знания и способности. За да се гарантира това, съществува механизъм за акредитация и сертификация, въз основа на най-добрите практики, разработени и тествани в продължение на много години в рамките на общността.

Намерете своя екип за реагиране

За да постигат своите цели, TI осигурява на всички потребители безплатен достъп до база данни, позволяваща търсене на екип. Тази база данни показва всички познати и регистрирани екипи за реагиране, които TI общността поддържа. Търсенето на екип може да се извърши по няколко критерия - тип, държава и статус.

Не всички екипи, изброени в базата данни на TI са длъжни да поддържат своята информация за контакт - това задължение се отнася само за екипите, които са акредитирани или сертифицирани. Затова TI оценява високо всяко обновяване или сведение за по-точна информация. Ако намерите неактуална информация или точка за контакт, молим да ни уведомите!

Станете част от TI общността

Ако представлявате екип за реагиране при инциденти в информационната сигурност, който фигурира в базата данни на TI, молим да ни предоставите най-актуалната информацията за вашия екип!

Ако представлявате екип, който все още не фигурира в базата данни, е препоръчително да бъдете регистрирани от TI. Допълнителна информация, описваща този процес подробно, е достъпна само на английски език, тъй като английският е общоприет като стандартен език, използван от всички екипи за реагиране, работещи в международната общност, както в Европа, така и по света.

Ако имате нужда от допълнителна информация за екипите за реагиране, сътрудничеството между тях и ако искате да участвате в борбата с предизвикателството, пред което всички ние сме изправени, за да осигурим по-голяма сигурност за нашите граждани, фирми, клиенти, пациенти, колеги, критични инфраструктури и др.: не се колебайте да се свържете с нас на ti@trusted-introducer.org!