Available languages: SA   BG   CAT   CZ   NL   FR   GE
DE   IT   LT   NO   PT   RO   ES   UK

Respons Teams werken internationaal

Security en Incident Response teams werken overal ter wereld samen om gebruikers te helpen te reageren op aanvallen op IT systemen. Dat gebeurt voor ieder type IT systeem en ongeacht de organisatie waartoe de gebruiker behoort. Veel organisaties hebben tegenwoordig interne teams die zich richten op incident response om te kunnen reageren op de manier die past bij de business behoefte die past bij de organisatie en om klanten optimaal te beschermen. Overheden wereldwijd richten teams op om grootschalige en gespecialiseerde aanvallen tegen te gaan die gericht zijn op burgers, bedrijven en nationale vitale infrastructuren waarvan er verschillende essentieel zijn voor het welzijn en functioneren van de samenleving, bijvoorbeeld in gevallen van distributed-Denial-of-Service (dDoS) aanvallen en phishing e-mails.

TI ondersteunt Succesvolle Samenwerking

Trusted Introducer (TI) is in 2000 in Europa opgericht om samenwerking tussen teams te faciliteren en daarmee de algehele security te verhogen. Door samenwerking worden snellere reacties tegen nieuwe aanvallen en bedreigingen mogelijk gemaakt. Voortbouwend op de basis van vertrouwen biedt TI aanvullende diensten voor response teams. TI onderhoudt een database van bekende teams en geeft een actueel overzicht van de volwassenheid en de aangetoonde vaardigheden van geregistreerde response teams. Om de kwaliteit van deze database te borgen maakt TI gebruik van een systeem van accreditaties en certificeringen dat gebaseerd is op jarenlange ervaringen van de security gemeenschap.

Vind uw Response Team

Om response teams en gebruikers te helpen biedt TI een publieke Doorzoekbare Team Database aan. In deze database zijn alle bekende of geregistreerde incident response teams die door de TI gemeenschap worden ondersteund vastgelegd. U kunt zoeken naar response teams gebaseerd op het type team, land of status.

Niet ieder response team dat in de TI database is opgenomen is, verplicht om zelf de geregistreerde informatie te onderhouden. Deze verplichting geldt alleen voor volwassen teams die geaccrediteerd of gecertificeerd zijn. Daarom is TI dankbaar voor alle informatie die kan leiden tot verbeteringen in de database. Als u verouderde informatie aan treft laat u dat alstublieft aan ons weten!

Maak zelf ook deel uit van de TI gemeenschap

Als u een security of incident response team vertegenwoordigt dat is opgenomen in de TI database, dan vraagt TI u om ons te voorzien van uw meest actuele team informatie.

Als u een response team vertegenwoordigt dat nog niet is opgenomen in de TI database, dan willen we u uitnodigen zich te registreren bij TI. Aanvullende informatie over de gang van zaken is beschikbaar in het Engels omdat dit geaccepteerd is als de voertaal voor samenwerking tussen teams, zowel in Europa als wereldwijd.

Als u op zoek bent naar meer informatie over response teams, over samenwerking en hoe bij te dragen in de gemeenschappelijke uitdaging om onze burgers, bedrijven, klanten, clienten, patienten, collega’s, vitale infrastructuren, etc. een betere security te bieden, neemt u dan alstublieft contact op met TI via ti@trusted-introducer.org!