Available languages: SA   BG   CAT   CZ   NL   FR   GE
DE   IT   LT   NO   PT   RO   ES   UK

Hendelseshåndteringsteam finnes verden over

Hendelseshåndterings- og sikkerhetsteam er etablert over hele verden for å hjelpe brukere med å håndtere angrep på informasjonssikkerheten, uavhengig av angrepets natur, ressurser som står på spill eller type organisasjon som er under angrep. Mange organisasjoner har i dag interne hendelseshåndteringsteam som fokuserer på sikkerhetshendelser ut fra sitt eget virksomhetsperspektiv for å beskytte sine kunder og klienter. Nasjonale myndigheter over hele verden er i ferd med å etablere team for å motvirke angrep på innbyggere, virksomheter og nasjonal infrastruktur - noen av disse er opplagt kritiske for samfunnets velferd og funksjon. Distribuert tjenestenekting og "phishing" er bare to eksempler på slike angrep.

TI bidrar til vellykket samarbeid mellom team

Trusted Introducer (TI) ble etablert som en tjeneste i Europa i 2000. Formålet var å hjelpe hendelseshåndteringsteam til å samarbeide og dermed forbedre den totale sikkerheten gjennom raskere respons på både pågående angrep og nye trusler. TI bidrar til en infrastruktur basert på gjensidig tillit samt spesialiserte tjenester for alle sikkerhets- og hendelseshåndteringsteam. TI har opprettet og vedlikeholder en database over slike team med en oppdatert oversikt over deres modenhets- og kompetansenivå. For å kunne garantere dette er det etablert en akkrediterings- og sertifiseringsmekanisme som er basert på "beste praksis", og som er blitt utviklet og prøvd ut gjennom mange år innenfor TI-samarbeidet.

Finn ditt beredskapsteam

For å nå sine mål gir TI fri tilgang for alle brukere til en søkbar database over hendelseshåndteringsteam. Databasen inneholder alle kjente og registrerte team innen TI-samarbeidet, og du kan søke etter team basert på type, nasjonalitet og status.

Bare "modne" team som er akkreditert eller sertifisert er forpliktet til å vedlikeholde sin kontaktinformasjon og oppdatere den. TI er derfor takknemlig for alle oppdateringer eller henvisninger som kan forbedre vår informasjon. Hvis du finner utdaterte opplysninger eller kontaktpunkter setter vi pris på tilbakemelding!

Bli en del av TI-samarbeidet

Hvis du representerer et sikkerhets- eller hendelshåndteringsteam som er oppført i TI-databasen er du alltid velkommen til å bidra med oppdatert informasjonen om ditt team!

Hvis du representerer et team som ennå ikke er med i databasen, anbefales det å bli registrert av TI. Nærmere informasjon om registreringsprosessen er bare tilgjengelig på engelsk, siden dette er akseptert som standardspråk for hendelseshåndteringsteam som opererer internasjonalt, både i Europa og i resten av verden.

Trenger du ytterligere informasjon om hendelshåndteringsteam, hvordan de samarbeider og hvordan du kan bidra til den utfordringen som vi alle deler for å øke sikkerheten for våre innbyggere, virksomheter, klienter, pasienter, kollegaer, kritisk infrastrukter etc: Ikke nøl med å kontakte oss på ti@trusted-introducer.org!