Available languages: SA   BG   CAT   CZ   NL   FR   GE
DE   IT   LT   NO   PT   RO   ES   UK

Reagavimo tarnybos yra tarptautinės

Visame pasaulyje veikiančios saugumo ir reagavimo į incidentus tarnybos padeda naudotojams reaguoti į atakas prieš IT įrenginius, nepriklausomai nuo įrenginių paskirties ar naudotojo institucijos. Šiuo metu daugelis institucijų, siekdamos apsaugoti savo klientus, steigia vidaus reagavimo tarnybas ir sprendžia incidentus atsižvelgdamos į konkrečius veiklos srities aspektus. Viso pasaulio vyriausybės kovai su masinėmis ir specializuotomis atakomis prieš piliečius, bendroves ir nacionalinę infrastruktūrą steigia reagavimo tarnybas. Kai kurios atakos ypač pavojingos visuomenės veiklai ir gerovei.Du tokių atakų pavyzdžiai - plataus masto atkirtimo nuo paslaugos atakos (DDoS) ir duomenų vagystės (phishing).

TI remia sėkmingą bendradarbiavimą

2000 metais Europoje buvo pradėta teikti Trusted Introducer (TI) paslauga, padedanti šioms tarnyboms efektyviau bendradarbiauti ir tuo pačiu didinti bendrą saugumą, sparčiau reaguojant į realias atakas ir naujas grėsmes. TI stiprina tarpusavio pasitikėjimo pagrindą teikdama papildomas specializuotas paslaugas visoms saugumo ir incidentų reagavimo tarnyboms. TI taip pat tvarko informacinę duomenų bazę apie šias tarnybas ir pateikia naujausią jų brandos lygio ir gebėjimų apžvalgą. Taikomas akreditavimo ir sertifikavimo mechanizmas, užtikrinantis tarnybų brandą, yra paremtas gerąja patirtimi, sukaupta ir per daugelį metų išbandyta tos pačios bendruomenės viduje.

Raskite savo reagavimo tarnybą

Siekdama užsibrėžtų tikslų, TI visiems naudotojams suteikia nemokamą prieigą prie tarnybų paieškos duomenų bazės. Šioje duomenų bazėje pateikiama informacija apie visas žinomas ir registruotas reagavimo tarnybas, kurias remia TI bendruomenė. Reikalingos tarnybos galite ieškoti pagal jos tipą, šalį ir statusą.

Ne visos TI duomenų bazėje registruotos tarnybos privalo atnaujinti savo kontaktinę informaciją. Šis įsipareigojimas taikomas tik brandžioms akredituotoms ar sertifikuotoms tarnyboms. Todėl TI vertina net ir nežymius atnaujinimus ar nuorodą į tikslesnę informaciją. Jei rasite pasenusią informaciją ar kontaktinius duomenis praneškite mums!

Tapkite TI bendruomenės dalimi

Jei atstovaujate saugumo arba reagavimo į kompiuterių incidentus tarnybą, registruotą TI duomenų bazėje, kviečiame Jus pateikti pačią naujausią informaciją apie savo tarnybą!

Jei informacijos apie jūsų tarnybą dar nėra duomenų bazėje, rekomenduojame ją užregistruoti TI. Papildoma detali informacija, aprašanti šį procesą, yra tik anglų kalba, nes anglų kalba priimtina visoms reagavimo tarnyboms, dirbančioms tarptautinėje bendruomenėje, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.

Jei Jums reikia daugiau informacijos apie reagavimo tarnybas, jų bendradarbiavimą ir kaip prisidėti prie mūsų visų bendro iššūkio - suteikti daugiau saugumo mūsų piliečiams, įmonėms, klientams, kolegoms, kritinėms infrastruktūroms ir kt. nedvejodami susisiekite su mumis ti@trusted-introducer.org!